பூத்திடும் தேவதைக்கு!!தினந்தோறும்
___புதிதாய் பூத்திடும்
என் செல்ல குழந்தைக்கு
___பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்!!

0 -உங்களின் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கானவை,: